کمیاب فرزند مدرسه همراه ملانیا زن ترامپ

کمیاب: فرزند مدرسه همراه ملانیا زن ترامپ خانواده برج ترامپ رییس جمهور دونالد ترامپ ریاست جمهوری ملانیا ترامپ

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویر) + جاده‌ای که روزی دوبار زیر آب می‌رود (

گذرگاه du Gois نام بزرگراه ای است که روزی دوبار با جزر و مد به زیر آب می رود. این بزرگراه منحصر به فرد در دنیا همتا ندارد و رانندگان می توانند فقط در چند ساعت

تصویر) + جاده‌ای که روزی دوبار زیر آب می‌رود (

بزرگراه ای که روزی دوبار زیر آب می رود (+ تصویر)

عبارات مهم : استفاده

جاده ای در فرانسه وجود دارد که روزی دوبار زیر آب می رود.

گذرگاه du Gois نام بزرگراه ای است که روزی دوبار با جزر و مد به زیر آب می رود. این بزرگراه منحصر به فرد در دنیا همتا ندارد و رانندگان می توانند فقط در چند ساعت مشخص در روز از این بزرگراه عبور کنند.

این گذرگاه از سال ۱۷۰۱ با طول ۲.۵۸ مایل تنها مسیر اتصال خلیج Burnёf با جزیره Noirmoutier و بسیار خطرناک هست. هر روز دو بار، خودروها و عابران می توانند از آن استفاده کنند و در غیر آن بزرگراه در زیر یک تا ۴ متر آّب غرق می شود.

تصویر) + جاده‌ای که روزی دوبار زیر آب می‌رود (

سیناپرس

واژه های کلیدی: استفاده | بزرگراه | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs