کمیاب فرزند مدرسه همراه ملانیا زن ترامپ

کمیاب: فرزند مدرسه همراه ملانیا زن ترامپ خانواده برج ترامپ رییس جمهور دونالد ترامپ ریاست جمهوری ملانیا ترامپ

گت بلاگز اخبار اجتماعی هشت عامل مهم کم آبی در کشور

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، هشت عامل مهم ایجاد بحران آب در کشور را بر شمرد. 

هشت عامل مهم کم آبی در کشور

هشت عامل مهم کم آبی در کشور

عبارات مهم : منابع

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، هشت عامل مهم ایجاد بحران آب در کشور را بر شمرد.

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، «هدایت فهمی» افزود: یکی از علت های اساسی این بحران، زیاد کردن جمعیت است که با توجه به جمعیت هفت میلیونی کشور عزیزمان ایران در 1305 و جمعیت 30 میلیونی در ابتدای انقلاب و جمعیت 80 میلیونی در وقت حاضر، مصارف ما به صورت بی رویه و خارج از استانداردهای جهانی زیاد کردن داشته ؛ بطوری که جهت 80 میلیون نفر جمعیت در تمام بخش های شرب، صنعت و کشاورزی 100 میلیارد متر مکعب آب مصرف می شود و این استفاده نادرست منابع طبیعی را کم کردن داده است.

هشت عامل مهم کم آبی در کشور

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه در همه دورانی که مدیریت مدرن آب داشتیم از بهره وری بسیار پایین آب برخوردار بودیم، افزود: بهره وری در بخش کشاورزی بسیار پایین هست، بطوری که در تولید یک کیلوگرم محصول کشاورزی حدود یک متر مکعب آب مصرف می کنیم در حالی که میانگین بهره وری در کشورهای پیشرفته 2.5 تا 3 کیلوگرم با استفاده از یک متر مکعب آب است.

وی ادامه داد: در بهره وری اقتصادی نیز تولید ما به ازای هر متر مکعب آب حدود 20 سنت در کشاورزی و در سایر کشورها بیش از یک دلار است بنابراین جهت تولید مواد غذایی در کشور ناچار به استفاده آب زیاد هستیم ولی با زیاد کردن بهره وری می توان مصرف آب را کم کردن داد.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، هشت عامل مهم ایجاد بحران آب در کشور را بر شمرد. 

فهمی با بیان اینکه در کشور 32 درصد آب به حساب نیامده داشتیم و در وقت حاضر با تلاش های وزارت نیرو به حدود 26 درصد رسیده که بیش از 15 درصد آن هدر رفت محسوب می شود، افزود: در بخش صنعت در کشورهای توسعه یافته کارکرد و کارایی آب حدود 90 درصد است و در این زمینه نیز از استاندارد جهانی عقب هستیم.

وی از عوض کردن اقلیم به عنوان یکی دیگر از عوامل بحرانی شدن منابع آبی یاد کرد و افزود: آب تجدید شونده کشور در سال های اخیر 130 میلیارد متر مکعب بوده ولی امروزه در اثر عوض کردن اقلیم، زیاد کردن دما و میزان تبخیر، کم کردن 10 درصدی بارش ها و 25 درصدی، میانگین آب تجدیدپذیر کشور به 116 میلیارد مترمکعب کم کردن یافته و حتی در بعضی از سال ها با رخداد خشکسالی شدید تا حد 104 میلیارد مترمکعب نیز کم کردن یافته است.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو ساختار معیوب اقتصاد آب را به عنوان پنجمین علت بحرانی شدن منابع آبی کشور بیان کرد و در ادامه اظهار داشت: هزینه دریافتی از مردم در ازای تأمین آب بسیار کمتر از هزینه ای است که از سوی دولت پرداخت می شود یعنی دولت جهت تولید هر متر مکعب آب 12 هزار ریال هزینه می کند و با مبلغ چهار هزار تا چهار هزار و 500 ریال در اختیار مردم می گذارد.

هشت عامل مهم کم آبی در کشور

وی ادامه داد: این مبلغ ناچیز باعث می شود تا مردم در مدیریت مصرف آب بطور جدی همکاری نکنند، بنابراین بهتر است قیمت ها واقعی شوند ولی یارانه مستقیم به بخش کشاورزی پرداخت شود.

وی ضعف ساختاری را یکی دیگر از عوامل دانست و ادامه داد: در همه اجزایی که مدیریت سرزمینی را به عهده دارند اعم از منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و آب، ما ضعف ساختار داریم و ساختارهای ما جهت اینکار مناسب نیستند و باید عوض کردن ساختار دهیم، بنابر این به دنبال این عنوان حفاظت و بهره برداری ما دچار مسئله است که باید اصلاح شود.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، هشت عامل مهم ایجاد بحران آب در کشور را بر شمرد. 

فهمی با بیان اینکه نظام های بهره برداری ما نیز دچار مسئله هستند، تصریح کرد: نظام بهره برداری سنتی قدیم به علت اینکه سامانه مدرن مدیریت آب ایجاد کرده ایم از بین رفته و متناسب با سامانه مدرن مدیریت، نظام بهره برداری ایجاد شده است است.

او افزود: ما شکل مدیریت را مدرن و شبکه آبیاری مدرن ایجاد کردیم، سد ساختیم و این ها نیاز به نظام بهره برداری متناظر داشتند که باید ایجاد می شد ولی متاسفانه نظام های بهره برداری متناسب با این تحولات ایجاد نشد.

هشت عامل مهم کم آبی در کشور

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو هفتمین مورد را ضعف مدیریت و حکمرانی ناپایدار در همه بخش های منابع طبیعی، کشاورزی، محیط ریست و آب دانست و در ادامه ذکر کرد: برنامه های آب، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی باید از یک به هم پیوستگی در برنامه ها برخوردار باشند تا بتوانند معضل بی آبی را با برنامه های منسجم و به هم پیوسته مدیریت کنند.

وی از تحمیل اشتغال کشور به بخش آب به عنوان آخرین عامل ایجاد بحران یاد کرد و در ادامه گفت: چون مدیران قادر نبودند جهت بخش های متفاوت تأمین اشتغال کنند و خودکفایی در بعضی محصولات استراتژیک را با خودکفایی اشتباه گرفتند باعث شدند تا صدمات سنگینی به بخش آب وارد شود.

فهمی ادامه داد: بعضی اشخاص جهت تأمین معیشت و اشتغال در زمین های خود، چاه غیر مجازی حفر کرده اند و به کشت و زراعت می پردازند. این بی برنامگی ها باعث ایجاد بحران در سفره های زیرزمینی آب شد. متاسفانه وزارت نیرو در گذشته به دلایل متفاوت نتوانسته از این پدیده مخرب و اضافه برداشت آب زیرزمینی بطور مؤثر جلوگیری کند.

** مدیریت تقاضا و تعیین میزان آب قابل برنامه ریزی

وی با اشاره به این مطلب که وزارت نیرو در عرصه تهیه و تامین آب در بخش سدسازی و آبرسانی به شهرها و روستاها فعالیت های گسترده ای داشته و دارد، گفت: رویکرد وزارت نیرو یک رویکرد تقاضا محور بود که بعد از اینکه راهبردهای بلندمدت توسعه آب کشور مصوب هیات وزیران در سال 82 ارائه شد، مقرر شد رویکرد توامان عرضه و تقاضا داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه بحث تعادل بخشی، مدیریت تقاضا و تعیین میزان آب قابل برنامه ریزی، از بااهمیت ترین مباحث غیرسازه ای وزارت نیرو هست، افزود: تعادل بخشی آب زیرزمینی از سال 82 مطرح بوده و بر اساس مصوبه شورای عالی آب، دوباره این طرح مطرح شد و جهت نخستین بار اعتبارات مناسبی جهت این طرح در نظر گرفته شد و تشکیل شوراهای حوضه های آبریز و شوراهای هماهنگی حوضه های آبریز از بااهمیت ترین مواردی بود که در این دوره انجام شد.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در ادامه فعال شدن شورای عالی آب و ایجاد هماهنگی و همکاری بخش های مرتبط با آب، توجه به بهره وری آب، باز چرخانی و استفاده چندباره از آب، استفاده از آب های نا متعارف از جمله پساب جهت مصارف صنعتی و کشاورزی، اعمال مدیریت تقاضا جهت کم کردن مصارف، تلاش جهت ایجاد الگوی مصرف بهینه در شرب و کشاورزی و…، پیشنهاد سیاست های کلی نظام و ارسال آن جهت مراجع ذی ربط را از عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم عنوان کرد.بوده است.

اگر چه تلاش های جهت عوض کردن رویکرد در شیوه حکمرانی آب و مباحث مربوط به ساختار اقتصاد و تدوین قانون جامع و سیاست های ملی آب انجام شد، ولی توفیق در این عرصه ها چندان چشم گیر نبود و امیدواریم در دولت دوازدهم این مسایل به طور جدی پیگیری شود.

*راه های برون رفت از چالش بحران آبی

وی با بیان این مطلب که جهت آینده آب کشور باید ابتدا، تجدید نظر در حکمرانی آب با رویکرد حکمرانی پایدار در دستور کار قرار گیرد، افزود: سپس با تعیین آستانه تاب آوری منابع آب کشور و کم کردن میزان مصارف غیر مهم و غیر اقتصادی با روش های سازه ای و غیر سازه ای و مدیریت توامان عرضه و تقاضا باید مدیریت آب کشور را سامان دهیم.

وی خاطر نشان کرد: باید ضمن ارتقای بهره وری آب، نقشه جامع سازگاری با عوض کردن اقلیم را تدوین و اجرایی کنیم و تدوین برنامه جامع مقابله با آلاینده های آب، اصلاح ساختار اقتصادی آب، بازبینی قوانین و ساختارتشکیلات آب کشور به خاص شفافیت و تعیین اوضاع معاونت های تخصصی وزارتخانه و شرکت های مادر تخصصی را در دستور کار وزارت نیرو داشته باشیم.

واژه های کلیدی: منابع | مدیریت | برنامه | مدیریت | کشاورزی | کشاورزی | برنامه ریزی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs