کمیاب فرزند مدرسه همراه ملانیا زن ترامپ

کمیاب: فرزند مدرسه همراه ملانیا زن ترامپ خانواده برج ترامپ رییس جمهور دونالد ترامپ ریاست جمهوری ملانیا ترامپ

گت بلاگز اخبار اجتماعی بازداشت مدیران 3موسسه مالی و اعتباری آرمان،کاسپین،والعصر

روزنامه جوان به نقل ازحسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نوشت:مدیران موسسه والعصر، آرزوی بزرگ و کاسپین بازداشت شدند و به زودی مراحل برگز

بازداشت مدیران 3موسسه مالی و اعتباری آرمان،کاسپین،والعصر

بازداشت مدیران 3موسسه مالی و اعتباری آرمان،کاسپین،والعصر

عبارات مهم : پرونده

روزنامه جوان به نقل ازحسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نوشت:مدیران موسسه والعصر، آرزوی بزرگ و کاسپین بازداشت شدند و به زودی مراحل برگزاری دادگاه آن ها انجام خواهد شد.

بازداشت مدیران 3موسسه مالی و اعتباری آرمان،کاسپین،والعصر

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه در حال حاضر پرونده موسسه ثامن‎الحجج در دادگاه در حال بررسی است قطعا بعد از اتمام این پرونده دستگاه قضایی جهت بررسی سایر پرونده‎ها وارد عمل خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: اخیرا طبق اطلاعات بنده مدیر موسسه والعصر نیز بازداشت شده است است و پرونده وی در دستگاه قضایی در حال بررسی است.

روزنامه جوان به نقل ازحسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نوشت:مدیران موسسه والعصر، آرزوی بزرگ و کاسپین بازداشت شدند و به زودی مراحل برگز

نوروزی تاکید کرد: تحقیقات بازپرس از این مدیران شروع شده است است و بعد از صدور قرار مجرمیت از سوی دادستان روند محاکمه متهمان شروع خواهد شد.

وی تصریح کرد: بدون شک باتوجه به مطالبات مردم از این موسسات مالی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان در جهت تحقق خواسته‎های آن ها کارها مورد نیاز را انجام خواهند داد و در این راستا نسبت به عملکرد دستگاه قضایی نظارت مورد نیاز را انجام خواهند دارد تا خدایی نکرده حقی از مردم پایمال نشود.

واژه های کلیدی: پرونده | دستگاه | بازداشت | بازداشت شدن | حقوقی و قضایی | مجلس شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs